Personvernerklæring

Personvernerklæring for Tabena
 
Behandlingsansvarlig Daglig Leder
 
Daglig Leder er på vegne av Tabena behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
 
Personopplysninger som lagres og formålet med lagringen


Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn , adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Informasjon om din ordre er vi pålagt å lagre i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell reklamasjon eller garanti behandling. Vi er pliktet til å lagre denne informasjonen i 10 år før den slettes.

Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.
Vi benytter også opplysningene for å kunne kontakte deg med viktig informasjon, vedrørende ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.
 
 Grunnlaget for behandlingen
 
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud via epost/sms. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.
Viktig informasjon om ditt kjøp som omhandler garanti og reklamasjon blir lagret for å kunne gi deg korrekt behandling og er i samsvar med våre forpliktelser i forhold til forbrukerkjøpsloven.
 
Innhenting av personopplysninger


Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp med unntak av personnummer som går direkte via klarna når du handler.
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp om du har bestilt via epost eller per telefon.
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til transportør.
 
Sletting av personopplysninger
 
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i 10 år, i henhold til lovens krav.
 
Rettigheter for den registrerte
 
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.Personvernombud


Vi har et personvernombud, i som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt, samt fungerer som kontaktperson ved tilsyn.
 
 
Informasjonssikkerhet


Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.
 
Kontaktinformasjon


Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

European Retail Group AB
Romstadsvägen 2 C
653 42 Karlstad
Sweden